kvalitetsstandard

Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i servicelovens § 139.

Udmøntningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter § 107 i serviceloven.

Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Bofællesskabet Birthe Marie tilbyder efter servicelovens § 85

Med baggrund i den vedtagne kvalitetsstandard er serviceniveauet for Bofællesskabet Birthe Marie beskrevet mere detaljeret i en kvalitetsstandard for hver enkelt ydelse.

Endvidere er det beskrevet i Tilbudsportalen med oplysninger om ydelsestyper, takster, antal pladser i tilbuddet, fysiske rammer, personaleforhold m.v.

Sidebar
Sidebar
46 59 82 64 Find hjem

Kontakt